Conservatorium aan Zee
 

Keramiek
 
Aan de hand van kleine, soms repetitieve opdrachten, kunnen leerlingen zich in een eerste fase de basistechnieken eigen maken. Naast de puur technische benadering staat ook het zichzelf artistiek kunnen situeren centraal. In een latere fase worden leerlingen begeleid in de uitwerking van een persoonlijk project, waarbij op een vrij zelfstandige basis, vanuit eigen interesses, een ruimer concept uitgewerkt word. De gerichte discussies met medeleerlingen, de toonmomenten en het onderling overleg, de experimenten, projecten en atelierbezoeken, ondersteunen de uitwerking ervan.
 
 
 


Kunstacademie aan Zee

Copyright © 2004-2020 Stedelijk Onderwijs Oostende.
Stel je schermresolutie in op minimaal 1024x768 pixels voor een optimale ervaring.