Conservatorium aan Zee
 

Tekenkunst
 
Tekenkunst is een uitdrukkingsmiddel waarbij ontwikkeling en zelfontdekking belangrijk is. Het wordt al te dikwijls enkel geassocieerd met de voorbereidende studie of het zuivere waarnemingstekenen, maar Tekenkunst is sinds de twintigste eeuw opnieuw zeer actueel. Het is plastisch vormgeven en ruimte creëren, inhoud verbeelden, materialen doelgericht uitproberen, omgaan met figuratie, abstractie, experiment, waarneming, vormstudie, kleur … maar ook het speelse of dwingende karakter, de creativiteit en de fantasie, expressie en het kritisch leren kijken. Via een aantal spelregels die binnen gerichte opdrachten ruim aan bod komen leer je een basisvocabularium. Het verkennen van het medium verloopt over de jaren verder individueel, alsook via de confrontatie met anderen. Er is ruimte voor modelstudies en opdrachten die al dan niet grensoverschrijdend zijn. Tekenkunst is ook een exploratie die toegang biedt tot andere disciplines en daarin een nieuwe vorm kan aannemen.
 
 
 


Kunstacademie aan Zee

Copyright © 2004-2020 Stedelijk Onderwijs Oostende.
Stel je schermresolutie in op minimaal 1024x768 pixels voor een optimale ervaring.