Conservatorium aan Zee
 

6 tot en met 7 jaar:
Zes leerjaren, twee lesuren per week. In aanvulling tot het lager onderwijs wordt de beeldende creativiteit verder gestimuleerd en ontwikkeld. Er kan gekozen worden tussen een brede algemene invulling of specifiek Animatiefilm. Alle leerlingen zitten steeds per leeftijdscategorie, met mogelijkheden in de hoofdschool of in de centrumafdeling. Er zijn zowel klassikale als individuele leeropdrachten en vrije exploratiemomenten.

Beeldatelier
 
De diverse aangeboden materialen, technieken en thema’s zijn zeer breed en er wordt geleidelijk vanuit gerichte klassikale opdrachten naar individuelere expressie toe gewerkt. Er zijn meerdere leeftijdsgroepen met mogelijkheden op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
 
Audiovisueel atelier
 
Enkel mogelijk in de hoofdschool, op woensdag en zaterdag. Je leert stap voor stap animatiefilms maken in veel verschillende technieken. Geen basiskennis vereist, enkel fantasie en een beetje geduld heb je nodig. Naargelang opdrachten en thema’s wordt individueel of in groep gewerkt.
 
 
 


Kunstacademie aan Zee

Copyright © 2004-2020 Stedelijk Onderwijs Oostende.
Stel je schermresolutie in op minimaal 1024x768 pixels voor een optimale ervaring.