UNIT 10: woordenschat: samenstellingen met water

Kies het juiste antwoord uit.
(oefening gemaakt door juf An Pottier)

Klik en sleep. Sleep het woord uit de rechterkolom naar de juiste omschrijving in de linkerkolom.