Niveaulezen

Een woordje uitleg over de AVI - leestesten

Waarom niveaulezen?

Een kind dient leesstof aangeboden te krijgen die niet te makkelijk en niet te moeilijk is. Een goede beheersing van het technisch lezen is een basisvoorwaarde voor alle andere vakken. Immers, als het leestempo van de kinderen laag is, kost het lezen zoveel tijd dat er nauwelijks tijd overblijft voor het maken van de opdrachten en oefeningen. Ook tijdens de projecten willen we de kinderen zo snel mogelijk zelfstandig leren opzoeken en verwerken, waarbij het leesniveau toch weer een belangrijke rol speelt. Daarom kiezen wij voor het extra inoefenen van het technisch lezen via niveaulezen in klas 2 tot en met 4, bovenop de klassikale instructie en leesmomenten.
We starten pas in het 2de leerjaar met niveaulezen om de voor de hand liggende reden dat kinderen in het eerste leerjaar nog maar net leren lezen.
De leestest voor het eerste leerjaar wordt afgenomen aan het eind van het schooljaar omdat we na de lange zomervakantie een ander (en niet zo correct) resultaat kunnen krijgen, alsook om het volgende schooljaar zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de leesgroepen. De andere klassen worden 2x per jaar gescreend, indien nodig kan er tussendoor een extra test afgenomen worden.
Tijdens het niveaulezen op school zitten de kinderen niet volgens leeftijd maar wel klasoverschrijdend. Ze lezen ook een zelf gekozen boek en niet allemaal hetzelfde boek tegelijkertijd, dit om de motivatie te verhogen. Als een leesboek werd uitgelezen mogen de kinderen eens afwisselen met een strip. De leesbegeleider wijst de kinderen op foutjes tijdens het lezen, helpt moeilijke woorden verklaren en vanaf AVI 7 worden er vragen gesteld naar tekstbegrip.

Wat betekent "AVI - niveau"?

De negen AVI -niveaus worden enerzijds gebruikt om leesboeken en teksten in te delen naar moeilijkheidsgraad. Anderzijds worden ook de leesprestaties van de kinderen ingedeeld naar deze negen niveaus. Zo kunnen we de teksten zo goed mogelijk afstemmen op individuele leesontwikkeling.
De AVI-niveau-indeling van een tekst is gebaseerd op een formule waarin de woordlengte (gemiddeld aantal lettergrepen per woord) en de zinslengte (gemiddeld aantal woorden per zin) van de tekst zijn opgenomen.

Hoe gaat een testafname in zijn werk?

De zorgleerkracht (Nele) neemt de testen af. De kinderen lezen een tekst, hierbij wordt de tijd opgenomen (geen paniek, het merendeel van de kinderen trekt zich hier niks van aan!) , wordt er gelet op leesplezier, inspanning, het aantal gemaakte foutjes (hierbij wordt ook spellend lezen als fout aangerekend, net als voorzeggen. Het gaat immers om het vlot kunnen lezen van woorden) Vanaf AVI 7 wordt er ook gelet op tekstbegrip, het gaat wel om technisch lezen maar tekstbegrip kan uitsluitsel geven bij "twijfelgevallen".
Aan de hand van een geijkt scoreblad wordt het AVI - niveau dan bepaald.
Na de testafname krijgen de kinderen een stempel van hun groep en wordt er een lijst doorgegeven aan de klasleerkracht.

De dieren

De niveaugroepen kregen elk een dier als symbool. Zo voelen de kinderen die nog geen AVI - niveau halen zich niet uitgesloten want ook zij krijgen een dier. Alle boeken in de leeskast hebben achteraan een sticker met het dier dat bij het niveau hoort, alsook een leeftijdsaanduiding. Op deze manier kunnen de kinderen zelfstandig hun boek kiezen en op de juiste plaats terugsteken. De school investeerde de laatste 2 jaar in een boekenkast vol eigentijdse boeken van bekende jeugdschrijvers.


Welk dier hoort bij welk AVI - niveau?

Zeepaardje: nog geen AVI
Krokodil: AVI 1
Kikker: AVI 2
Vleermuis: AVI 3
Olifant: AVI 4
Haai: AVI 5
Slang: AVI 6
Gorilla: AVI 7
Inktvis: AVI 8
Leeuw: AVI 9

Welk niveau hoort bij welke leeftijd?

Wij gaan er als freinetschool vanuit dat elk kind op zijn eigen tempo moet kunnen evolueren. Er zijn ook kinderen die absoluut niet graag lezen (misschien herkent u zichzelf?) , iets waar we aan werken door het boekenaanbod zo gevarieerd mogelijk te maken.
In principe hoort AVI 9 bereikt te zijn eind 4de leerjaar, omdat de handboeken, opzoekboeken, lesonderwerpen... in de hogere klassen qua taalgebruik gebaseerd zijn op AVI 9. Geen probleem als een kind dit niveau niet haalt, in het 5de en het 6de leerjaar wordt er in de klas ook aan niveaulezen gedaan waardoor het niveau bereikt wordt voor de overgang naar het middelbaar.